Գիտելիքը և միայն գիտելիքն է մարդուն դարձնում ազատ ու մեծ:

Դ.Ի.Պիսար

Մարդ ձգտում է դեպի գիտելիքները, և հենց որ նրանում մարում է գիտելիքների ծարավը,նա դադարում է մարդ լինելուց:
Ֆ. Նանսեն